Zbornik995

На седници Уредништва Зборника Матице српске за сценске уметности и музику,  одржане 15. марта 2013. године, закључена је  свеска 48, обима 17,5 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за сценске уметности и музику који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај  свеске 48 чине: студије, чланци, расправе (15 радова); сећања, грађа, прилози (2 рада);  прикази (3 рада); Именски регистар и Упутство за ауторе.

Зборник Матице српске за сценске уметности и музику бр. 48, година 2013.

Comments are closed.