Милан Лазаревић
Суботе и недеље
2018, 345 стр.
ISBN 978-86-7946-252-7
цена: 800,00 дин.

Аутор је описао обиље модела односа у српском друштву с краја 19. и почетка 20. века: дипломатија мале земље наспрам великих сила, породични миље, махом везан за детињство и рану младост, карактерологија најширих слојева становништва у свакодневном животу, што доприноси динамици рукописа и усложњава га на више што паралелних, што супротстављених или прожимајућих равни приповедања. Књига садржи 345 страна, опремљена је избором фотографија из живота др Лазаревића као и Регистром имена.


Образац за поручивање:

  Приредили Војислав Јелић и Ненад Ристовић
  Изабрана дела Мирона Флашара III том
  2017, 702 стр.
  ISBN 978-86-7946-218-3
  цена: 2000,00 дин.


   

  Образац за поручивање:

   Марко Пеић, Грго Бачлија, Јосип Бајић, Сузана Кујунџић Остојић, Драгољуб Петровић
   Речник бачких Буњеваца, II издање
   2018, 579 стр.
   ISBN 978-86-7946-251-0
   цена: 1200,00 дин.


   Образац за поручивање:

     

    Зборник радова
    Иван и Ђорђе Табаковић, градитељи српске културе ХХ века
    2018, 301 стр.
    ISBN 978-86-7946-243-5
    цена: 1000,00 дин.


    Образац за поручивање:

      

     Председник Уређивачког одбора Драган Станић
     Српска енциклопедија, III том, књига 1 (Г-Демог)
     2018, 934 стр.
     ISBN 978-86-7946-232-9
     цена: 6000,00 дин.


     Образац за поручивање: