2.2.2015-6Објављен је мартовски број „Летописа Матице српске” (год. 198, књ. 509, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Рајка Петрова Нога, Драгана Драгојловића, Миомира Петровића, Ласла Блашковића, Ранка Павловића, Рада Ђокановића, Доротее Шолћине, Уца Раховског и Пеја Јаворова. Рубрика „Есеји” доноси преводе текстова Нортропа Фраја и Мигела де Унамуна, текст Јелене Рајић о стваралаштву Мигела де Унамуна и Лазара Букве о Јовану Рајићу. Тема рубрике „Сведочанства” су овогодишња светосавска беседа коју је у Матици српској одржао Светислав Божић, Књижевна награда „Бескрајни плави круг” посвећена роману „Омама” Слободана Владушића (текстове потписују: Небојша Лазић, Младен Шукало, Горан Радоњић и Јелена Марићевић Балаћ), те Милошу Црњанском кроз текст Стојана Вујичића. Рубрика „Поводи” посвећена је Стефану Митрову Љубиши о којем пише Радомир В. Ивановић. Рубрика „Разговор” посвећена је Миловану Данојлићу са којим је разговарала Каја Панчић Миленковић. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Миливој Ненин, Владимир Гвозден, Љиљана Пешикан Љуштановић, Бојана Стојановић Пантовић, Сања Перић, Лазар Букумировић и Милица Ћуковић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.