2.2.2015-6Објављен је јулско-августовски двоброј „Летописа Матице српске” (год. 198, књ. 510, св. 1-2) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Рајка Петрова Нога, Александра Гаталице, Раше Перића, Слободана Војичића, Милице Бакрач, Радомана Кањевца, Мише Пасујевића, Ирене Плаовић, Наде Хаџи Перић, Анастасије Јемељанове и Омера Сејфетина. Рубрика „Есеји” доноси текстове Емилије Поповић о Тодору Манојловићу, Весне Гајић о Викентију Ракићу, те Александре Жежељ Коцић о Драгану Лакићевићу. Теме рубрике „Сведочанства” су стваралаштво Васка Попе кроз два текста Јована Делића, европски језици о којима пише Драгољуб Петровић, Милош Црњански којем се у свом тексту посветио Зоран Аврамовић, те текст Ролана Барта о настанку „Рјечника” који је са француског превео Ранко Рисојевић. Рубрика „Поводи” посвећена је Јоакиму Вујићу кроз прилоге Исидоре Поповић и Наде Савковић, Предрагу Пиперу кроз прилог Ивана Негришорца и Стевану Тонтићу кроз текст Славка Гордића. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Владан Бајчета, Горана Раичевић, Велимир Младеновић, Сања Перић, Милан Радоичић, Маријана Јелисавчић, Дамјан Ћулафић и Милена Кулић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.