С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Мишел Онфре, Атеистички реквијем
Никола Вујчић, Станишта
Мори Огаи, Дивља гуска
Емсура Хамзић, Песме
Владимир Ноцић, Смрт

ТЕМАТ: О ЖИВОТУ, ДНЕВНИЦИМА И ПОЕЗИЈИ НЕНАДА МИТРОВА

Драгана Белеслијин, Зар све то да опет живне?!
Ненад Миртов, Одломци из дневника; Писмо Светиславу Марићу
Саша Радојчић, Ко говори? О песми Ненада Митрова „Маказе амо!”
Бранислава Васић Ракочевић, Дезинтегрисани субјект Ненада Митрова кроз прозу Радомира Константиновића
Кристина Лапајне, Идеја нирванизма у збирци „Кроз кланце јадиковце” Ненада Митрова

ЕСЕЈИ

Дејана Оцић, Енциклопедистика као национални интерес
Јелена Тодоровић, Мене времена. Појам „вечне садашњости” у књигама В.Г. Зебалда

СВЕДОЧАНСТВА

Бојан Јовановић, Светосавски код

ИНТЕРВЈУ

Горан Гоцић, „Таи” – слобода и смирење надохват руке (Разговор водила Сања Милић)

ПРИКАЗИ

Славко Гордић, Из позиције песника (Љубомир Симовић, „Титаник” у акваријуму)
Светлана Милашиновић, Тишина језика (Војислав Карановић, Ослобађење анђела)
Мићо Цвијетић, У понорима душе и тела (Бојана Стојановић Пантовић, Лекција о смрти)
Драгана Бошковић, Аркадија? Јужно од Страдије (Милета Продановић, Аркадија)
Јелена Калајџија, Поверење у варљива годишња доба српске књижевности (Ала Татаренко, Поетика форме у прози српског постмодернизма)
Игор Рајњак, Универзитет на странпутици и путеви избављења (Зоран Димић, Рађење идеје универзитета)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

One thought on “Књига 493, свеска 3, март 2014.

  1. Pingback: Makaze amo! « Saša Radojčić