С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Дејан Алексић, Природњачки музеј
Драган Лакићевић, Снежна икона
Милица Краљ, Лазарац
Ени Пру, Лето ђакузија
Ранко Павловић, Урнебес

ТЕМАТ: ИДЕЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Вилхелм фон Хумболт, О унутрашњој и спољашњој организацији једне више знансвене установе у Берлину
Мајкл Оукшот, Идеја универзитета
Зоран Димић, О идеји универзитета – extra muros
Драган Проле, Идеал изврсности и идеја филозофског факултета
Владимир Гвозден, Савремени универзитет. Фрагменти критичког речника

ЕСЕЈИ

Радомир В. Ивановић, Човек у трагичном судару са историјом. Ратна и антиратна тетралогија романа „Време смрти”

СВЕДОЧАНСТВА

Бојана Стојановић Пантовић, Средиште замишљене кружнице
Дејан Алексић, Незадржива шеталица
Владимир Глишин, „Барон из шарага” Мирослава Јосића Вишњића
Видојко Јовић, Бескрајна српска књижевност. У њој, на врху, Црњански и Јосић
Душан Бошковић, Слово pоводом CD-а „Дела МЈВ”
Мирослав Јосић Вишњић, Поводом три дела

ИНТЕРВЈУ

Дејан Алексић, Поезија речима враћа достојанство (Разговор водила Соња Миловановић)

ПРИКАЗИ

Саша Радојчић, Српска матерња мелодија на немачком (Robert Hodel, Momčilo Nastasijević, Sind Flügel wohl… Gedichte und Prosa)
Александар Б. Лаковић, Оно чега нема, а можда није ни постојало (Дејан Илић, Катастар)
Драгиња Рамадански, Чежња за изгубљеним рајем (Јулијан Тамаш, Десет љубавних заpовести)
Светлана Томин, О греху и казни (Јелка Ређеп, Грех и казна божија. Судбине, битке и предања српскоg средњеg века)
Мирослав Филиповић, Васкрсење Српске Спарте у историографији (Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја Срба у Црној Гори 1496–1918)
Стеван Брадић, Како се ослободити голог живота? (Ђорђо Агамбен, Homo Sacer: суверена моћ и голи живот)
Луна Градиншћак, Касно је да будемо песимисти (Немања Ротар, Сенке и дим)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа