С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Јовица Аћин, Поглед на Делфт
Зоран Ђерић, Азбучне молитве
Драган Хамовић, Изба
Рајко Лукач, Аутобиографија
Милан Ковачевић, Оштрач
Зоран М. Мандић, Унутрашња прича ГГК

ТЕМАТ: КУЛТУРА И МОЋ

Миша Ђурковић, Случај Коминтерне: Културна политика и систем тајне безбедности
Александар Гајић, Хероји и моћ у популарној култури
Александар Врањеш, Ратни филм за спољну употребу

ЕСЕЈИ

Слободан Рељић, Размађијавање „лоше бесконачности”. О улози компрадора у српској и источноевропској транзицији
Георг Г. Игерс, Рационалност и историја
Исидора Ана Стокин, Начело „memento mori” у српској средњовековној књижевности

СВЕДОЧАНСТВА

Jeлeнa Maрићeвић, Ковчежић симболичког знања

ИНТEРВJУ

Mишa Ђуркoвић, Анатомија духа времена (Разговор водио Бојан Томић)

ПРИКАЗИ

Гoрaнa Рaичeвић, Јучерашњи свет (Јелена Скерлић Ћоровић, Живот међу људима)
Jeлeнa Maрићeвић, У Викентија Ракића волујске очи (Викентије Ракић, Изабрана дела)
Виoлeтa Mитрoвић, „Смију ли времена у којима се рађа љубав мирисати на крај?” (Никола Маловић, Једро наде)
Стojaн Ђoрђић, Иновирање тематике, нарације и доживљаја (Угљеша Шајтинац, Банаторијум)
Aндрea Бeaтa Бицoк, Чујеш ли, Црњански? (Весна Капор, По сећању се хода као pо месечини)
Стojaн Бeрбeр, Славни Шајкаш Лазар Костић (Миливој Ненин, Славни Шајкаш о Лази Костићу)
Срђaн Дaмњaнoвић, Аница Савић Ребац и наше време (Зборник радова Антика и савремени свет: Тумачење антике)
Александар Гajић, Библија проpаганде (Едвард Бернајс, Проpаганда)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа