С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Драган Хамовић, Лик са лимеса
Александар Б. Лаковић, Слутња песме
Бошко Томашевић, Моје свето поље /приповест-оглед/
Милош Петровић, Перон за скитнице
Тони Хогланд, У чекаоници са Ленардом Коеном

ЕСЕЈИ

Бранко Летић, Портрети савременика у есејима Рајка Петрова Нога. Иво Андрић, Меша Селимовић и Ћамил Сијарић
Јована Тодоровић, Синкретичност грађанског песништва и савремени пандани. С посебним освртом на љубавно и еротско песништво

СВЕДОЧАНСТВА
Јован Делић, Сјећања и коментари  
Марко Недић, Две Павићеве загонетке  
Иван Негришорац, Како смо читали Милорада Павића  
Славко Гордић, Све наше утопије. Сећање на Михаила Марковића (1923–2010) 
Софи Данијел, Миливој Сребро, Преводилац од страсти и изазова. Поводом годишњице смрти Жана Дескаа  
Зденка Валент Белић, Пред прагом духовног здања Селимира Радуловића 

РАЗГОВОР

Стеван Тонтић, Одбрана поезије (разговор водила Радмила Гикић Петровић) 

КРИТИКА

Срђан В. Тешин, Комадићи живота ухваћени објективом (Гавра Влашкалин, Грешне приче
Срђан Орсић, Неодговорна бестселеризација Холокауста (Хедер Морис, Тетоважер из Аушвица
Светлана Томин, Балкан и Медитеран – нови погледи и тумачења (Јелена Ердељан, Балкан и Медитеран. Културни трансфер и визуелна култура у средњовековно и рано модерно доба
Јелена Марићевић Балаћ, „Добар ђаво” светске књижевности (зборник Милорад Павић, становник светске књижевности
Витомир Теофиловић, Струјање кроз време или разуздана опуштеност живота (Милан Тодоров, Пристаниште
Маријана Јелисавчић, Историја српске културе у 20 1/2 поглавља (Радослав Ераковић, Дневник читалачких искушења

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис