2.2.2015-6У оквиру Рукописног одељења Матице српске објављена је преписка Милана Кашанина Писма, сусрети, трагови. Ова епистоларна трилогија подељена у пет књига (друга и трећа књига су састављене из два дела) започиње сећањима Кашанинове ћерке Марине Бојић („Мој отац Милан Кашанин”). У првој књизи штампана је преписка Милана Кашанина са члановима породице, затим са С. Марићем, Т. Остојићем, В. Стајићем…

Друга књига осветљава рад Милана Кашанина на књижевном пољу. У оквиру ове књиге штампана је његова преписка са M. Малетином, Ј. Дучићем, В. Петровићем, М. Црњанским, И. Секулић, Б. Ћосићем, М. Крлежом, Г. Крклецом, М. Ристићем, Б. Петровићем, А. Тишмом…

 2.2.2015-6Трећа књига представља Кашанинов рад на историји уметности, формирању и оснивању три модерна музеја (Музеј савремене уметности, Музеј кнеза Павла, Галерија фресака), уређивању Уметничког прегледа… У оквиру ове књиге објављена је преписка са кнезом П. Карађорђевићем, П. Васићем, П. Милосављевићем, К. Страјнићем, П. Бељанским, С. Радојчићем, М. Коњовићем, А. Дереном, К. Кларком, А. Дероком, К. Д. Меренсом, Д. Сегонзаком, Б. Беренсоном…

У оквиру ових књига преписке по први пут објављени су сачувани „трагови” – сећања и записи Милана Кашанина на савременике. Приређивач преписке Милана Кашанина је Зорица Хаџић која је написала и поговоре за сваку од три књиге, као и напомене и белешке уз писма.

 

Comments are closed.