Mira 2

Др Мирјана Веселиновић Хофман је редовни професор на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду и Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду. Предавала је у Новом Саду, сарађивала је са Универзитетом за музику и драму из Ростока, Еразмо Универзитетом из Ротердама. Од 2003. до 2005. радила је на Департману за музику Универзитета Преторија.

Главни је и одговорни уредник двојезичног научног Интернационалног часописа за музику Нови Звук, члан уредништва Зборника Матице српске за сценске уметности и музику, члан стручне редакције за израду Српске енциклопедије, уредник многих музиколошких издања и руководилац научних пројеката Катедре за музикологију Факултета музичке уметности и Матице српске.

Њена научна активност усмерена је ка пољу српске и европске авангардне и постмодерне музике. Објавила је велики број научних студија, анализа, есеја и неколико књига (две у Матици српској) од којих је једна објављена у Немачкој, на немачком језику.

Годинама се бавила музичком критиком на Трећем програму Радио Београда и у дневном листу Политика. Иницирала је фестивал Музика у Србији и едицију плоча са делима српских композитора. Учествује на музиколошким скуповима националног и интернационалног карактера; члан је међународних научних тимова и селекционих комисија.
У иностраним музиколошким круговима истакнута је као „један од водећих мислилаца у пољу музике и естетике у Централној Европи”.

Шеф је Катедре за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, председник Музиколошког друштва Србије до 2013, секретар и члан Одељења за сценске уметности и музику Матице српске, стални је члан сарадник Матице српске, члан Удружења композитора Србије, и Интернационалног музиколошког друштва.

Comments are closed.