2.2.2015-6Матица српска је у оквиру рада Рукописног одељења, у Едицији Документ објавила књигу „Писма Младену Лесковцу” (Васа Стајић, Вељко Петровић) коју је приредила мср Јована Војводић.

Књига писама Васе Стајића и Вељка Петровића са Младеном Лесковцем показаће онај значајан део њиховог познанства, тј. сарадње који су, пуни блискости и од поверења, остали нерасветљени, уједно се тичући Матице српске за коју су итекако били везани.

Писма која је Васа Стајић упутио Младену Лесковцу откривају не само позадину Стајићевог рада (првенствено на његовим најзначајним и најобимнијим делима: Новосадске биографије, Привреда Новог Сада) и његова бројна историјска, књижевна и филозофска интересовања, већ и природу односа ова два културна делатника Војводине у којој је присутан општенационали интерес.

Део преписке Вељка Петровића и Младена Лесковца објављен је у књизи Вељко Петровић: Писма (1904–1967), 1998, Нови Сад, Матица српска (приредили: Соња Боб, Стојан Трећаков и Владимир Шовљански), тако да ће њен преостали део, до сада непознат историчарима књижевности, својим објављивањем дати на увид целовитију и ширу слику њиховог односа. Значајан део њиховог посредништва односи се на сарадњу у Летопису Матице српске чије је уредништво тада, тачније у периоду од 1958. до 1964. године, водио Младен Лесковац.

С обзиром на то да писма поседују значајну документарну вредност, она су пропраћена коментарима и појашњењима, а књига обухвата и предговор у оквиру којег су приказане књижевне и ванкњижевне везе које ће и саму преписку учинити потпунијом и сврсисходном. Објављивањем преписке открива се друштвено-историјски контекст прошлог века, али и књижевна питања, атмосфера ондашњег културног и јавног живота, као и историја приватног односа између тројице великих интелектуалаца.

Књига има 160 страна и подељена је на целине, назначене именима аутора писама: „Писма Васе Стајића”и „Писма Вељка Петровића”. Штампање ове књиге омогућили су Град Нови Сад ‒ Градска управа за културу и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Comments are closed.