2.2.2015-6У оквиру Одељења за сценске уметности и музику Матице српске, објављена је Нотна збирка Одјеци сагласја новосадске композиторке Наташе Ђурагић.

Ова Нотна збирка, резултат је рада на пројекту Матице српске „Музика са маргина – допринос општој и музичкој култури и просвети“ (руководилац: проф. др Даница Петровић). Нотна збирка Одјеци сагласја настала је сабирањем и приређивањем за објављивање хорских црквених дела новосадске композиторке Наташе Ђурагић. Ауторка је компоновала низ песама заступљених у литургијској пракси Српске цркве, заснованих на традиционалном српском црквеном напеву. Реч је о једноставним хармонизацијама изворних мелодија, намењеним за вишегласно извођење у оквиру богослужења, али и о захтевнијим хорским аранжманима и комплексним ауторским композицијама инспирисаним нашом духовном, црквеномузичком баштином.
Значајан број композиторкиних дела нашао се, током протеклих година, на богослужбеном репертоару, али и на програму концерата хорских ансамбала у земљи и иностранству. Овде обједињеном рукописном збирком стиче се целовити увид у изузетно богат сегмент опуса Наташе Ђурагић и многобројне аспекте значаја тог опуса у ширем контексту српске црквене музике.

Збирку је приредила др Наташа Марјановић, научни сарадник Музиколошког института САНУ. У тексту Предговора, након прегледно саопштене биографије ауторке, детаљно су приказани садржај и концепција збирке, њена основна вредност и многоструки потенцијали. Нотни садржај рукописа – два главна сегмента (1. Литургија за два гласа; 2. Хорске композиције) узорно је технички припремљен. Партитуре су приређене уједначено, с пажњом усмереном првенствено ка функционалности и практичној примени збирке. Брижљиво су унети и неопходни метаподаци о појединачним музичким нумерама.

Comments are closed.