2.2.2015-6У Одељењу за друштвене науке у 2021. години објављена је монографска публикација проф. др Михаела Антоловића, редовног професора на Педагошком факултету у Сомбору. Користећи се могућностима које нуди богата фактографија дела академика Чедомира Попова, Антоловић је овом монографијом понудио једну узорну, исцрпну и садржајну перцепцију личности Чедомира Попова и целокупног историографског опуса. У свим релевантим аспектима, посебно у теоријско-методолошком, монографија доиста представља несвакидашње историографско остварење, у којем преовлађује систематско разматрање и тумачење схватања српског историчара и јавног делатника. Следећи оригиналан и комплексан приступ, Антоловић је у свом тумачењу дела Чедомира Попова још једном потврдио његов значај за српску историографију. Рукопис су рецензирали проф. др Мира Радојевић, проф. др Душко Ковачевић и проф. др Бранко Бешлин. Објављивање књиге помогао је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Владе АП Војводине. Публикација има 307 страна и садржи именски и географски регистар. Тираж: 1.000 примерака.

Comments are closed.