2.2.2015-6„Synaxa” је научни часопис и на њеним страницама аутори се труде да допринесу објашњењу (и разумевању) појава и процеса дугог трајања, структурног карактера и стратешке специфичне тежине. Данас у свету превладавају тенденције интеграције знања. Стога ће часопис подржати и подстицати транс- или постдисциплинарни (проблемски), а не уски специјалистички приступ. Компаративана перспектива је добродошлa, a мултиперспективност се подразумева. Овај Часопис окупља, сабире… људе и идеје; он је место дијалога, стога и назив СИНАКСА, јер: синакса значи: окупљање, сусрет, сабор, скуп, окуп, састанак, сретање (Сретење!).

Часопис има репрезентативни карактер; он треба (Европи и) свету да представи највиша достигнућа наше научне продукције из друштвених и хуманистичких наука, да информише о врхунским дометима нашег уметничког стваралаштва и укаже на специфичности нашег културног обрасца.

У првом броју Часописа налазе се текстови из области социологије, филозофије, историје уметности, еминентних аутора: Миланке Тодић, Александра Кадијевића, Владимира Ж. Милисављевића, Мирјане Кокановић Марковић, Александра Васића, Иване Весић, Душка Кузовића, Милене Видосављевић, Милице Соларевић и Бојана Ђерчана, Слађане Видосављевић; као и прикази књига које су уприличили Марија Ћирић, Михаел Антоловић и Дејана Оцић.

Уредништво: Часлав Оцић (главни уредник), Ненад Макуљевић, Душан Рњак, Катарина Томашевић (Чланови), Јована Трбојевић (секретар Уредништва).

Преводиоци у првом броју: Биљана Радић Бојанић, Тамара Вережан, Софија Јелић, Оливера Кривошић, Јована Маринковић.

Лектор: Александар Павић

Технички уредник: Вукица Туцаков

Дизајн корица: Атила Капитањи

Електронско издање првог броја можете погледати овде.

 

Comments are closed.