2.2.2015-6Објављен је двоброј Зборника Матице српске за књижевност на енглеском језику „Literary links of Matica srpska” (год. 4, бр. 6-7) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” („Poetry and Fiction”) објављени преведени прилози: Исидоре Секулић, Вељка Петровића, Стевана Тонтића, Драгана Јовановића Данилова и Јелене Ленголд. Рубрика „Есеји” („Essays”) доноси текстове Радована Вучковића о стваралаштву Исидоре Секулић, Михајла Пантића о прозном опусу Вељка Петровића, Зорана Пауновића о Милошу Црњанском и енглеској књижевности, те Светозара Кољевића о Бориславу Пекићу и енглеској култури. Рубрика „Сведочанства” („Testimonies”) посвећена је Матици српској и књижевности Старог Дубровника кроз текст Ивана Негришорца, Тихомиру Брајовићу и његовом тексту „Кратка историја преобиља” и разговору са Стеваном Тонтићем о поезији који је водила Радмила Гикић Петровић. Стална рубрика „Критика” („Critical Review”) прати актуелну књижевну продукцију коју би требало представити страним читаоцима, а у овом броју текстове потписују: Светозар Кољевић, Драган Бабић, Марко Паовица, Драгана Бошковић, Владан Бајчета, Марија Џунић Дрињаковић, Виолета Митровић и Јелена Марићевић Балаћ.

Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва)

Преводиоци: Персида Бошковић, Јованка Калаба, Ангелина Чанковић Поповић, Новица Петровић и Љубица Јанков. Лектор и коректор: Rendall A. Major; Технички уредник: Вукица Туцаков; Дизајн корица: Атила Капитањи.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.