2.2.2015-6У оквиру Одељења за сценске уметности и музику Матице српске, oбјављена је књига др Милана Милојковића „Дигитална технологија у српској уметничкој музици“. Ово издање представља темељну студију из области електро-акустичке музике која је у нашој музикологији до данас мало истражена. Управо због тога ова књига спада у ред Матичиних ексклузивних публикација које ће засигурно имати своју читалачку публику. У књизи се, после представљања метода истраживања у Уводу, нижу поглавља у којима аутор најпре објашњава феномен модернизма, посежући за ставовима највећих ауторитета у овом погледу у нас. Затим следи „кратка историја електроакустичке музике“, коју аутор јасно одваја од „рачунарске музике“, образлажући разлоге свог поступка. Преузевши од Штукеншмита и Радовановића термине „аналогни“ и „дигитални“ модернизам, Милојковић разврстава и стваралаштва европских и српских аутора у односу на ове две поменуте „струје“, спретно наглашавајући специфичности које доносе наши аутори електро-акустичке музике у односу на свет. Ове специфичности – како истиче аутор – умногоме су зависиле и од опреме којом су наши композитори располагали. Следи потом теоријско излагање о постмодерни која је омогућила и појаву „рачунарске музике“, те представљање оних не-електроакустичких опуса српских композитора који су управо до ње и довели. Милојковић и овде даје више дефиниција „рачунарске музике“ доспевши тако и до „музичког инжињеринга“.

У контексту ове сложене теме показује се потреба и за објашњењем методе анализе електро-акустичке музике која се сврстава у поље „рачунарске музикологије“, а у које спадају студије корпуса, моделовање, музички енкодинг и прикупљање музичких информација. Такође, поставља се и питање „музичког записа“, а коначно и исцрпљивања „дигиталних“ могућности музичког изражавања што ће довести до „пост-дигиталне“ ере „звучних „грађевина“.

Сви сегменти ове изузетно вредне и у данашње време (што не рећи) неопходне књиге поткрепљени су анализом адекватних дела из праксе, што доприноси атрактивности и разумевању сложене материје у коју се, ван сваке сумње, сврстава област електроакустичке и компјутерске музике.

 

Comments are closed.