2.2.2015-6Матица српска је у склопу едиције Библиотека Документ, објавила књигу Велики господин, Младен Лесковац – њим самим, аутора Радована Поповића, чиме је Рукописно одељење обогаћено још једном посебном публикацијом. Књига представља биографију Младена Лесковца, једне од најзначајнијих личности српске културе XX века. Личност, дело и изузетно разграната активност академика Младена Лесковца, песника, есејисте, преводиоца и књижевног историчара, дугогодишњег уредника Летописа Матице српске, десетогодишњег председника Матице српске, предочени су хронолошким редом и с фактографском поузданошћу. Аутор је на веома жив начин дочарао природу великог ерудите, неуморног прегаоца и ванредног стилисте, који је уз пословичну своју строгост, показивао и изразиту срдачност, постојаност и оданост, смисао за хумор и животне радости. Књига садржи 367 страна, опремљена је избором фотографија из живота Младена Лесковца као и Регистром имена личности.

 

Comments are closed.