Oдштампан је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику бр. 63/2020, обима 14,5 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за сценске уметности и музику који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај свеске бр. 63 чине: студије, чланци, расправе (9 радова); сећања, грађа, прилози (2 рада); прикази (3 радова), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар и Упутство за ауторе.

Комплетан PDF Зборника налази се овде.

 

Comments are closed.