2.2.2015-6Са задовољством обавештавамо јавност да је одштампан Зборник Матице српске за ликовне уметности (бр. 51), редовна годишња публикација која садржи расправе из историје и теорије ликовних и примењених уметности, историје архитектуре, музеологије, херитологије и студија визуелне културе.

Уредништво Зборника Матице српске за ликовне уметности радило је у следећем саставу: проф. др Владимир Симић, главни и одговорни уредник и секретар Одељења за ликовне уметности Матице српске, проф. др Тилај Артан (Универзитет Сабанџи, Истанбул, Турска), проф. др Игор Борозан (Универзитет у Београду, Филозофски факултет), проф. др Драган Дамјановић (Универзитет у Загребу, Хрватска), проф. др Иван Дрпић (Универзитет Пенсилваније, Филаделфија, САД), проф. др Александар Кадијевић (Универзитет у Београду, Филозофски факултет), академик Миодраг Марковић (Универзитет у Београду, Филозофски факултет), проф. др Лидија Мереник (Универзитет у Београду, Филозофски факултет), проф. др Алина Пејн (Универзитет Харвард, Кембриџ, САД), проф. др Бисера Пентчева (Универзитет Стенфорд, САД). др Фридрих Полерос (Универзитет у Бечу, Аустрија), др Даница Поповић (Балканолошки институт САНУ, Београд), проф. др Иван Санто (Универзитет Етвеш Лоранд, Будимпешта, Мађарска), проф. др Бранислав Тодић (Универзитет у Београду, Филозофски факултет), др Aна Шверко (Институт за повијест умјетности, Сплит, Хрватска).

Садржај свеске бр. 51 чине: чланци, расправе, прилози (15 радова) и прикази (6 радова), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар, Географски регистар, списак рецензената и Упутство за ауторе.

У рубрици ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ објављени су радови Бранке Ч. Вранешевић, Олге З. Шпехар, Огњена Љ. Тутића, Анђеле Ђ. Гавриловић, Драгане С. Павловић, Маријане Љ. Марковић, Бранка М. Чоловића, Вука Ф. Даутовића, Александра Ђ. Кадијевића, Верице С. Павићевић, Софије Б. Јовановић, Милице С. Божић Маројевић, Леона Којена, Максимилијана Г. Дорословачког, и коауторски рад Дуње Д. Андрић и Сање Кипроски.

У рубрици ПРИКАЗИ објављени су радови Милене М. Антонијевић, Јоване М. Николић, Снежане В. Мишић, Исидоре С. Савић, Дијане Љ. Метлић и Бојане М. Стевановић.

Настављајући традицију установљену јубиларним Зборником бр.50, и овај број штампан је у колору. Зборник бр. 51 је у формату ПДФ послат у репозиторијум Народне библиотеке Србије, Одељење за научне информације, као и у остале релевантне базе података, а може се погледати и на следећем линку.

Comments are closed.