2.2.2015-6Матицу српску је 5. марта 2024. године посетио Амбасадор Босне и Херцеговине у Републици Србији др Александар Врањеш. Госте су примили председник Матице српске проф. др Драган Станић, генерални секретар Матице српске др Милан Мицић и управник послова Матице српске др Јелена Веселинов. Амбасадор је изразио жељу да се поближе упозна са Матичиним радом и представљањем на територији Босне и Херцеговине и Републике Српске, с обзиром на актуелни, отворенији начин деловања Матице српске у Републици Србији и ван њених граница, а који позива на успостављање сарадње са институцијама спремним да подрже развој културе и науке. Такође, разматрани су облици заједничког деловања и начини на које је могуће сарађивати

Comments are closed.