2.2.2015-6У петак, 24.05.2024. године Матицу српску је посетила делегација Српске академије наука и уметности: академик Зоран Кнежевић, председник САНУ, академик Зоран Поповић, потпредседник, академик Миодраг Марковић, потпредседник, академик Небојша Лалић, генерални секретар, академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду и др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ. Госте су примили проф. др Драган Станић, председник Матице српске, др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске и др Јелена Веселинов, управник послова Матице српске. Разговарано је о унапређењу сарадње ових двеју институција, посебно на пољу енциклопедистике. Констатовано је да је рад на Српској енциклопедији обављан пуним капацитетима уз велики степен ентузијазма, те да је за даљу реализацију овог капиталног пројекта неопходно веће финансијско учешће државе. Разговарано је о стању предмета у поступцима реституције задужбинске имовине ових институција и договаран наставак сарадње као и заједнички наступи пред органима власти у циљу усвајања текста lex specialis-a који би био основ за повраћај задужбинске имовине Матици српској, САНУ и Београдском универзитету, стожерним установама науке и културе у Србији.

Comments are closed.