2.2.2015-6Матицу српску, у уторак 21. маја, посетио је Никола Селаковић, министар културе. Министра су примили проф. др Драган Станић, председник Матице српске, проф. др Срђан Шљукић, потпредседник, др Милан Мицић, генерални секретар, др Јелена Веселинов, управник послова, и Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске. Председник Станић је информисо министра о раду на капиталним пројектима у лексикографској делатности. Разговарано је о нужности повећања срестава за рад Матице српске, проблемима у поступцима реституције задужбинске имовине, као и о предстојећој санацији зграде Матице српске. Управник Библиотеке Матице српске је нагласио важност пројекта градње нове зграде за смештај књига. На састанку је истакнута важност додатног интензивирања и јачања добре сарадње Министарства културе и Матице српске у наредном периоду, имајући у виду изузетну важност ове најстарије српске књижевне, научне и културне институције.

Comments are closed.