У петак, 20. јануара 2023. године, председник Матице српске проф. др Драган Станић је у Њујоршкој јавној библиотеци (New York Public Library) разговарао са шефом славистичког одељења др Богданом Хробалом. Том приликом је Станић уручио Матичина издања на енглеском језику ( часописе Literary links of Matica srpska и Synaxa, збирку песама Гојка Ђога Ovid in Tomis, студију Александра Петровића и Дарка Камчевског Kosovo at the end of history, као и фототипско издање Летопис Матице српске: Објављеније и Прва частица), а посебно је похвалио чињеницу да фондове јавне библиотеке читаоци и истраживачи могу користити потпуно бесплатно. Предложио је ближу сарадњу Матице српске и Јавне библиотеке, па је договорено да остану на вези и да се процени шта у будућности може бити урађено.

Comments are closed.