Саопштење је донето на седници Председништва Матице српске одржаној
1. марта 2021. године.

Као што је јавности познато, Матица српска је спремно дочекала доношење Закона о реституцији из 2012. године. Наша установа се налази усред тих процеса: лично бисмо волели да нисмо далеко од коначног решења, али рационални увиди нам кажу да, највероватније, ипак нисмо близу њега. Ма када обезбедили повратак задужбинске имовине Матице српске, ми ћемо бити задовољни јер се тиме испуњава воља наших задужбинара, а потврдиће се и Матичина одлучност да ту вољу истински поштујемо догод установа постоји.

Матица српска постоји и успешно ради дотле док постоје људи који свој рад, своју креативност, своју имовину, своју енергију улажу у живот установе. Све дотле док постоји српска држава са јасним стратешким замислима и опредељењем, Матица српска ће лакше опстајати, боље радити и успешније резултате постизати у овласти језичког, књижевног, уметничког, научног стваралаштва. Због тога Матица српска настоји да обједини како успешну сарадњу са својом, српском државом, тако и одлучан рад на буђењу истинске културне и националне самосвести, те стваралачког ентузијазма припадника српске језичке, књижевне, културне, уметничке и научне заједнице.

У Новом Саду, 1. марта 2021. године

 

Comments are closed.

Саопштење је донето на седници Председништва Матице српске одржаној данас, 19. фебруара 2021. године.

Задужбина Богдана Дунђерског под управом Матице српске поднела је 2012. године захтев Агенцији за реституцију за повраћај имовине која јој је одузета у поступку национализације након Другог светског рата. У управном поступку захтев је одбијен у оба степена. Испитујући законитост оспорених решења у границама захтева из тужбе Управни суд је нашао да је тужба основана. Поништио је решења којим се оспорава право задужбине на враћање одузете имовине и предмет вратио органима управе на поново разматрање.

Матица српска нема право да учествује у руковођењу овом, сада државном имовином до момента враћања својинскоправних овлашћења задужбини. Када задужбинска имовина буде враћена користиће се у складу са општекорисним циљем за који ју је оснивач наменио. Матица српска ће се о коришћењу задужбинске имовине огласити након ступања у посед. Поред захтева за повраћај ове имовине, Агенцији за реституцију је благовремено поднето још 14 захтева за повраћај имовине задужбина под управом Матице српске. Реч је о непокретностима: пољопривредном земљишту и некретнинама различитих намена.

 

Comments are closed.