2.2.2015-6У седишту Матице словачке у Србији у Бачком Петровцу одржан је 4. фебруара састанак представника Матице српске, Матице словачке у Србији, Матице русинске и Буњевачке матице. Матицу српску представљао је доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, Матицу словачку у Србији председница Катарина Мелегова Мелихова, потпредседник Владимир Фекете и секретар Зденка Халупкова; Матицу русинску председник Ђура Папуга, потпредседник Миломир Шајтош и Славко Пап члан Управног одбора, а Буњевачку матицу представљали су председник Иван Седлак и потпредседници Тамара Бабић и Марко Марјанушић.

Разматрани су актуелни проблеми рада и делатност словенских матица у Србији. Наглашена је потреба унапређења сарадње Матице словачке у Србији, Матице русинске и Буњевачке матице са саветима својих националних мањина. Изнети су предлози о будућим заједничким пројектима. Одлучено је да следећи састанак буде одржан у Матици српској почетком марта. После састанка одржана је конференција за медије.

Comments are closed.