Одељење за природне науке Матице српске организује Шести међународни научни скуп „Микологија, микотоксикологија и микозе“, који ће се одржати 27–29. септембра 2017. године у Матици српској у Новом Саду.

И овај скуп, као и претходних пет (2005, 2007, 2009, 2011, 2013), интердисциплинарног је карактера и на њему ће бити презентовани научни резултати бројних домаћих и страних истраживача који се баве микологијом и микотоксикологијом хране људи и животиња, животним намирницама у свим фазама производње, складиштења и транспорта, па све до обољења која ови токсични метаболити изазивају код људи и животиња. Део радова биће посвећен еколошком аспекту, микозама људи, животиња и биљака, али и корисним гљивама које се као стартер културе користе у ферментационим технологијама.

Саопштења ће бити представљена кроз четири тематске целине: Микологија; Микотоксини у животним намирницама и храни за животиње; Микотоксикозе људи, животиња и биљака; Микозе људи, животиња и биљака. Рецензирани радови биће објављени у Зборнику Матице српске за природне науке, који ће бити објављен пре почетка Скупа.

Рок за пријаву учешћа у виду пленарног, усменог или постер излагања, као и представљања фирми је 1. март 2017. године на мејл адресу: conference2017@maticasrpska.org.rs.

Позивно писмоформулар за пријаву учешћа као и упутство за писање радова можете преузети овде.

Comments are closed.