2.2.2015-6У Матици српској, у Малој сали за седнице, у петак 13. маја 2016. одржано је предавање професора Богољуба Шијаковића КУЛТУРА ПАМЋЕЊА И БРИГА ЗА ЖРТВУ. Предавање је одржано поводом обележавања 75 година од оснивања усташког логора у Независној Држави Хрватској – Јасеновца. Поздравну реч присутнима као и краћи увод о теолошком и филозофском раду господина Шијаковића одржао је проф. др Драган Станић, председник МС.

Професор Шијаковић нагласио је да се српски народ невољно и славно убројио међу неколика народа са процентуално великим цивилним и војним жртвама у историји 19. и 20. века. Због тога је обавеза и потреба да се установи меморијална установа српским жртвама „Споменик жртве“. Ова потреба је пре свега идентитетске и егзистенцијалне природе која је морална и онтолошка. Професор Шијаковић у свом излагању искористио је прилику да објасни какав смисао има жртва у нашој хришћанској вери. Истина из перспективе ЖРТВЕ као субјекта битно се разликује од истине из перспективе насиља које тражи жртву као објект. Насиље стигматизацијом конструише жртву као објект и тако рационализује своје поступке, оно демонизује жртву и тако прикрива светост жртве. Памћење води ка свести појединца али и колективној и друштвеној свести. Она је складиштена у производима културе а функционално је присутна у друштвеним односима. Жртве које су наши преци поднели део су идентитета нашег народа, а основни и најмањи дуг који ми морамо да одужимо према њима јесте да изградимо културу памћења жртава.

Више на: http://www.youtube.com/watch?v=EhaCOR45dVw&feature=youtu.be

 

Comments are closed.