2.2.2015-6 У склопу обележавања јубилеја „Два века Летописа Матице српске”, најстаријег живог књижевног часописа у Европи који континуирано излази од 1824. године, објављена је књига „Летопис Матице српске: уреднички програми” коју су приредили Душан Иванић и Светлана Милашиновић. Значајан јубилеј који ове године обележава „Летопис” природно је наметнуо идеју да се у једној књизи прикупе текстови његових уредника, јер су такви текстови, након уводника Георгија Магарашевића, идејног творца и покретача часописа, обавезивали сваког уредника на заједнички пут, односно на будућност која се осврће на прошлост. Предговор је написао Душан Иванић, а у књизи су сабрани сви програмски текстови, односно текстови главних уредника који по свом садржају могу да се сврстају у програмске, од оснивања до данас. Књига садржи и слике главних уредника, напомене приређивача, избор из литературе, речник мање познатих речи и именски регистар. Рецезенти су проф. др Драган Станић и проф. др Зорица Хаџић Радовић, а штампање ове књиге омогућили су Покрајински секретеријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Војводине и Фондација Миле Драгић.

Коментариши