2.2.2015-6У четвртак 21. децембра 2023. године у Свечаној сали Матице српске, одржано је предавање „Развојна привреда – пољопривреда и основни принципи регенеративне економије”. Присутне је поздравио проф. др Ђорђе Јовановић, руководилац научноистраживачког пројекта Матице српске „Питања животне средине, биоекономија и анализа могућности за производњу здравствено безбедне хране у АП Војводини”.

Предавање су одржали проф. др Гојко Рикаловић, са Универзитета у Београду, Економског факултета и проф. др Дејан Молнар, са Универзитета у Београду, Економског факултета.

Истраживање савремених трендова развоја у условима садашње и будуће неизвесности је од великог интереса како за теоретичаре, тако и за практичаре економског и друштвеног живота. Европске економије у развоју, попут Републике Србије, подразумевају значајна прегнућа у правцу прилагођавања сопствених економских перформанси неопходним променама и по вертикали и по хоризонтали.

Програм је подржан од стране Градске управе за културу Града Новог Сада.

Програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.