2.2.2015-6„Synaxa” је научни часопис на чијим се страницама аутори труде да допринесу објашњењу (и разумевању) појава и процеса дугог трајања, структурног карактера и стратешке специфичне тежине. Часопис подржава и подстиче транс- или постдисциплинарни (проблемски), а не уски специјалистички приступ; те представља (Европи и) свету највиша достигнућа наше научне продукције из друштвених и хуманистичких наука, информише о врхунским дометима нашег уметничког стваралаштва и указује на специфичности нашег културног обрасца.

У новом двоброју (12/13 – 2023) налазе се преведени текстови из области друштвено-хуманистичких наука и уметности које потписују: Бојан Јовић, Милош Ковић, Светлана Жунић и Љубиша Ракић, Татјана Катић, Ивана Б. Перковић, Зоран Чворовић, Александар Васић, као и приказ књиге „Портрет српског интелектуалца у доба просветитељства” (Владимир Симић, 2022) који је написала Александра Человски. Посебан сегмент овог двоброја јесте In memoriam Радивоју Довниковићу који је написао Ђорђе Матић.

Уредништво је радило у следећем саставу: Часлав Оцић (главни уредник), Борис Милосављевић, Душан Рњак, Катарина Томашевић (чланови), Јована Трбојевић Јоцић (секретар Уредништва).
Преводилац: Ана Селић
Лектор: Ана Селић
Технички уредник: Вукица Туцаков
Дизајн корица: Атила Капитањи
Електронско издање новог броја можете погледати овде.

Comments are closed.