У суиздаваштву Матице српске и Одбора за стандардизацију српског језика, објављен је зборник радова „Положај српскога језика у савременом друштву: изазови, проблеми, решења“. Поводом усвајања Закона о родној равноправности, којим су угрожене уставне слободе грађана, граматичка структура, речник и појмовни систем српскога језика, као и достигнућа два столећа развоја науке о српском језику и бриге о српском књижевном, односно стандардном језику, Матица српска и Одбор за стандардизацију српског језика организовали су 3. јула 2021. године скуп истакнутих стручњака из области српског језика и друштвено-хуманистичких наука (лингвистичке, науке о књижевности, социологије, филозофије, класичних наука, права, теологије). На скупу су разматрани различити проблеми и ризици које носи употреба „родно осетљивог језика“, али и друге неповољне и изразито забрињавајуће одредбе садржане у Закону.

Радови изложени на скупу објављени су у зборнику радова. Уредници зборника су проф. др Драган Станић, председник Матице српске и проф. др Срето Танасић, председник Одбора за стандардизацију српског језика. Зборник су приредили проф. др Исидора Бјелаковић и проф. др Виктор Савић. Штампање ове књиге омогућило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Зборник се може купити у просторијама Матице српске, а доступна је и електронска верзија зборника.

Comments are closed.