2.2.2015-6У четвртак, 15. децембра 2022. године, у Свечаној сали Матице српске представљен је пројекат „Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности: Преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација“. Промовисан је зборник радова који је настао као резултат рада на пројекту Матице српске, који је почео с радом пре безмало једне деценије, под руководством проф. др Владиславе Гордић Петковић и проф. др Зорана Пауновића, дописног члана САНУ. Присутне је поздравила проф. др Исидора Бјелаковић, секретар Одељења за књижевност и језик, а о зборнику радова говорили су проф. др Владислава Гордић Петковић и др Наташа Гојковић.

У овом зборнику који је произашао из пројекатских истраживања заступљени су аутори са Филозофског факултета у Новом Саду, Педагошког факултета у Сомбору, Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Филозофско-уметничког факултета у Крагујевцу, а објављени су и радови студената мастерских и докторских студија Филозофског факултета у Новом Саду, који тек почињу да се баве истраживачким радом у сфери компаративне књижевности. Зборник су уредили проф. др Владислава Гордић Петковић и проф. др Зоран Пауновић, дописни члан САНУ. Од средњег века и Шекспировог позоришног костима до црне британске прозе, од адолесцентске књижевности до футуристике и фантастике, трећи зборник „Жанровска укрштања“ покушао је да обједини најуочљивије специфичности на пољу дијалога и преплитања српског књижевног стваралаштва и англофоне литературе. Зборник је доступан и у електронској форми на сајту Матице српске.

Цео програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.