Вести

Објављена књига „Поглавље из словачке књижевности и науке о књижевности” проф. др Михала Харпања


Матица српска објавила је књигу проф. др Михала Харпања „Поглавља из словачке књижевности и науке о књижевности” у едицији Српско-словачке књижевне и културне везе (260 страна). Књигу су рецензирали проф. др Адам Светлик и доц. др Марина Шимокова Спевакова, а састоји из три тематска дела.

У првом делу су четири текста теоријског карактера у којима се промишља тематика из шире области књижевне компаратистике, превасходно развојно-типолошки статус мањинске књижевности са којим је аутор учествовао у истраживачком тиму словачког теоретичара књижевне компаратистике.

У другом делу су текстови о појединим словачким песницима и прозним писцима (Светозар Хурбан Вајански, Паљо Бохуш, Михал Бабинка, Јан Ондруш, паралела Васко Попа – Јан Ондруш, Душан Кужел, роман и приповетке Павела Виликовског, Душан Митана, медаљони приповедача).

У трећем делу су текстови о науци о књижевности и о појединим књижевним научницима (о теоријским и методолошким аспектима словачке науке о књижевности од друге половине 20. века, кратки медаљони о ауторима, о Микулашу Бакошу, два текста о Франтишеку Мику, о Антону Поповичу, о Петеру Зајацу). У овом делу су и два текста о чешким књижевним теоретичарима – о Јану Мукаржовском и Јиржију Левом – чија је теоријска мисао снажно резоновала у словачкој књижевној теорији.

 


Изашао априлски број „Летописа Матице српске”


 2.2.2015-6Објављен је априлски број „Летописа Матице српске” (год. 194, књ. 503, св. 4) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Драгана Јовановића Данилова, Драгана Великића и Обрена Ристића. Следи тематски блок посвећен рецепцији књижевног стваралаштва Драгана Јовановића Данилова, за који пишу: Матеја Комел Сној, Џон Тејлор, Светлозар Игов, Карол Хмел, Зденка Валент Белић и Алеш Дебељак. Рубрика „Есеји” доноси текстове Јована Делића о феномену поетских портрета у својству лирске врсте и Гојка Божовића о историји у огледалу поезије. Рубрика „Сведочанства” посвећена је традиционално добрим везама Матице српске и Матице словеначке, о којима пишу: Милчек Комељ, Алеш Габрич, Игнација Фридл Јарц и Горазд Коцијанчич. У овом броју можете прочитати и разговор са Димитрисом Сотакисом који је водила новинарка Радио Београда Сања Милић и извештај Дејана Петровића о филмском фестивалу „Берлинале 2019”. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Бојана Стојановић Пантовић, Јован Попов, Катарина Пантовић, Зоран Аврамовић и Маријана Јелисавчић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 


ОбавештењеОдржанo предавање „Европски нихилизам и хришћанство”


 2.2.2015-6У Матици српској, у понедељак, 25. марта 2019. године, одржано је предавање „Европски нихилизам и хришћанство”. Присутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник Матице српске, а госта предавача најавио је др Миша Ђурковић, директор Института за европске студије. Предавач је био господин Горазд Коцијанчич, словеначки филозоф, песник, публициста и преводилац. Кроз постмодернистички приступ указао је на философски став који исходи, пре свега, из хришћанске мисаоне традиције, а потом је истакао и на који начин се он преплиће са нихилистичким учењем. Након предавања, отворена је дискусија у коју се укључила бројна публика.

Догађај је снимљен и може се погледати овде.

 


Одржан семинар „Српски језик и његова норма”


 2.2.2015-6Писмено и усмено изражавање у складу са нормом стандардног српског језика изузетно је важно − не само међу наставним особљем и стручним сарадницима у колективу и настави него и међу ученицима. Подизањем свести и неговањем језичке норме међу наставницима, стручним сарадницима и свим учесницима у васпитању и образовању, непосредно се утиче и на ученике и децу у предшколским установама, а тиме и на развој индивидуе и друштва у целини. Са циљем унапређења ових идеја у четвртак и петак (14–15. 3. 2019) у Матици српској одржан је семинар „Српски језик и његова норма”. Семинар је акредитован у Заводу за унапређивање образовања и васпитања под редним бројем 835 и носи осам бодова.

 2.2.2015-6Учесници семинара, су имали прилике да чују основне податке о структури правописних проседеа, о развоју правописних начела у српском књижевном језику довуковског периода, те о задацима ортографске нормативистике у србистици, анализирали су низ случајева писања великог слова у српском језику, од једноставнијих до оних у којима искључиво контекстуализација и интерпретација значења условљава писање малог или великог слова (нпр. називи манастира, називи историјских догађаја – устаљених и описних, писање лексеме црква, скупштина, град, општина и сл.). Током другог дана семинара указано је на најчешћа огрешења о језичку норму, на пожељан реченични положај енклитике, на употребу одговарајућих стилских решења и сл.

Интерактивним радом на тексту учесници су имали прилику да активно учествују у размени мишљења, предлога и идеја како са реализаторима семинара тако и међусобно.

 


Књиге

Запамћења – Василије Ђ. Крестић

zapamcenja

Запамћења – Василије Ђ. Крестић

Академик Василије Крестић
Запамћења 2016, 332 стр.
ISBN 978-86-7946-174-2
цена: 2000,00 дин.

Књиге

Евгеније Савојски и његово доба

evgenije savojski - branko beslin compress

Евгеније Савојски и његово доба, II издање – Бранко Бешлин

Бранко Бешлин
Евгеније Савојски и његово доба, II издање, 2017, 655 стр.
ISBN 978-86-7946-172-8,
цена: 2000,00 дин.

Књиге

Српски биографски речник VI (мар-миш)

SBR 6

Српски биографски речник VI (мар-миш)

Чедомир Попов, Бранко Бешлин, главни уредници
Српски биографски речник VI (мар-миш) 2014, 940 стр.
ISBN 978-86-7946-149-0
цена: 2500,00 дин.

Књиге

Правопис српскога језика – тврд повез

pravopis-srpskoga-jezika3

Правопис српскога језика – тврд повез

Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица
Правопис српскога језика – тврд повез, 2017, 508 стр.
ISBN 978-86-7946-105-6
цена: 1200,00 дин.

Адреса

Матица српска
Матице српске 1
21101 Нови Сад, Србија

Поштански преградак број 2
21104 Нови Сад, Србија

Телефон: 021 527 622
Телефакс: 021 528 901

Архиве