Oдштампан је Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 48/2020, обима 46 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за ликовне уметности који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај свеске бр. 48 чине: чланци, расправе, прилози (21 рада) и прикази (7 радова), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар, Географски регистар и Упутство за ауторе на српском и енглеском језику.

Комплетан PDF Зборника налази се овде.

 

Comments are closed.