2.2.2015-6У четвртак, 27. априла 2023. године, у Свечаној сали Матице српске додељена је „Пупинова награда Матице српске” за студентске радове из техничких и природноматематичких дисциплина којима се бавио Михајло Пупин. Пупинова награда Матице српске додељује се од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, е и друге научне радове студената редовних и докторских студија у претходном трогодишњем периоду.

Жири је ове године радио су следећем саставу: проф. др Владимир Катић (председник), проф. емеритус др Мирјана Војиновић-Милорадов, академик Миљко Сатарић, проф. емеритус др Душан Сурла, проф. др Бранислав Боровац, проф. др Владимир Вујичић, проф. др Мирјана Дамњановић, проф. др Мирослав Поповић (чланови).

Проф. др Драган Станић, председник Матице српске, поздравио је присутне, док је о значају рада Михајла Пупина за српску науку и културу беседио академик Миљко Сатарић, члан Жирија. Одлуку Жирија, да ове године додели две прве награде, три друге награде, и четири треће награде образложио је проф. др Владимир Катић, председник Жирија. Свечаност је водила др Светлана Милашиновић, секретар Редакције „Летописа Матице српске”.

Прву награду равноправно су добили Видак Раичевић, за научни рад „Ferrocenylmethylation of estrone and estradiol: Structure, electrochemistry, and antiproliferative activity of new ferrocene–steroid conjugates” и Ања Ковачевић, за дипломски рад „Микроталасни сензор за анализу органских ткива на бази прстенастих резонатора са процепима”.

Другу награду равоправно су добили Милица С. Ритопечки, за мастер рад „Термодинамичко моделовање катализатора са појединачним атомима метала уграђеним у мешовите четворокоординисане центре у графену”; Александар Голубовић, за мастер рад „Буџет везе система планарних униформних кружних антенских низова за пренос таласа са орбиталним угаоним моментом” и Слађан Јелић, за мастер рад „Простирање таласа у вискоеластичном материјалу фракционог Бургерсовог типа”.

Трећу награду равноправно су добили Милица Бановић, за мастер рад „Прорачун локалне расподеле снаге губитака у магнетном колу IPMSM-а применом FEA”; Марија Милошевић, за мастер рад „Пројектовање и имплементација система за детекцију напада заснованог на дубоком учењу”; Милица Стевановић, за мастер рад „Синтеза и in silico тестирање 10-алкокси естранских деривата” и Новак Станојевић, за дипломски рад „Моделовање електронске структуре и оптичких особина BaSnO3/BaO квантних јама”.

Свечаности су присуствовали и пријатељи и сарадници Матице српске укључујући и проф. др Милана Матавуља, потпредседника Матице српске; госпођу Зорицу Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу Града Новог Сада и академика Рудолфа Касторија, секретара Одељења за природне науке Матице српске.

Свечаност је снимљена и можете је погледати у видео-архиви веб-сајта Матице српске.

Програм је подржан од стране Градске управе за културу Града Новог Сада.

Comments are closed.