2.2.2015-6Објављен је мартовски број „Летописа Матице српске” (год. 196, књ. 505, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Драгана Хамовића, Александра Б. Лаковића, Бошка Томашевића, Милоша Петровића и Тони Хогланда. Рубрика „Есеји” доноси текстове Бранка Летића о есејима Рајка Петрова Нога и Јоване Тодоровић о грађанском песништву. Рубрика „Сведочанства” посвећена је делу Милорада Павића кроз текстове Јована Делића, Марка Недића и Ивана Негришорца, сећању на Михаила Марковића кроз текст Славка Гордића, изазовима преводилаштва о којима пишу Софи Данијел и Миливој Сребро и стваралаштву Селимира Радуловића којим се позабавила Зденка Валент Белић. Тема рубрике „Разговор” је песник Стеван Тонтић са којим је разговарала Радмила Гикић Петровић, док стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Срђан В. Тешин, Срђан Орсић, Светлана Томин, Јелена Марићевић Балаћ, Витомир Теофиловић и Маријана Јелисавчић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.