С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Горан Милашиновић, Анатом
Вуле Журић, Ђиласов број
Славољуб Марковић, Нестаје писац
Бранко Брђанин Бајовић, Марсел Четрдесет година, триста пјесама
Јасмина Нешковић, Festina lente
Борис Лазић, Чежња

ТЕМАТ: ТРИ ПЕСНИКА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Миливој Ненин, Милутин Бојић у крфском „Забавнику”
Виктор Шкорић, Постојање у рату. Рат у поезији Душана Васиљева
Слободан Владушић, Винаверови дискретни хероји

ЕСЕЈИ

Владета Јеротић, „Тражим Бога, а наилазим на себе самога”
Павле Ботић, Надвременост Његошева (Заветно читање Његоша Ж. Видовића)
Иван Штерлеман, Дада компјутер. Поетско-уметнички експеримент Мирољуба Тодоровића

СВЕДОЧАНСТВА

Софија Божић, Историја без манипулација (Разговор водила Тамара Крстић)

ИНТЕРВЈУ

Никола Маловић, Век у коме је загађено време (Разговор водила Тамара Крстић)

ПРИКАЗИ

Дуња Ранчић, Дела љубави: „Кораци према мору” (Иван В. Лалић, Кораци према мору, нови преводи Френсиса Р. Џонса / Walking Towards the Sea, New translation by Francis R. Jones)
Ђорђе Деспић, Емоционално пулсирање песме (Драган Бошковић, Отац)
Љиљана Пешикан Љуштановић, Од Јапана до српске народне приче (Данијела Васић, Месечева принцеза. Усмено и писано у јапанској древној књижевности)
Милица Миленковић, Лирски немир у поезији Бранислава Зубовића (Бранислав Зубовић, Носталгија будућности)
Давид Кецман Дако, Сродничка веза са земљом, са Богом (Тихомир Петровић, Рад, изнад свега)
Наташа Глишић, Свеприсутност и у одсутности (Миленко Стојичић, Киш као Киш)
Стеван Брадић, Политика и естетика (Жак Рансијер, Судбина слика/Подела чулног)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа