С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА

Десет немачких песника (млађе генерације)
Марион Пошман, Флуидна интелигенција
Дурс Гринбајн, Сива зона изјутра
Јан Вагнер, Запад
Данијела Данц, Живи су легенде
Рон Винклер, Gizeh, mon amour
Керстин Прајвус, Један
Александер Ницберг, Ницбергови меци
Зина Клајн, 5 и 38
Фолкер Зилаф, Светлост
Уљана Волф, Соба за буђење

ТЕМАТ: ЦРЊАНСКОВИХ СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

Ала Татаренко, „Како је све у вези, на свету“: теорија суматраизма у књижевној пракси
Бојана Стојановић Пантовић, Призматичност појма суматраизам: експресионистичка варијанта Милоша Црњанског
Слободан Грубачић, Књижевност и Пансофија
Часлав Николић, Онтолошки, историјски и роднополитички аспекти романа „Кап шпанске крви“ Милоша Црњанског: Лола Монтез
Зоран Аврамовић, Динамика жанра Милоша Црњанског у дневним листовима (1918–1941)
Жељко Симић, Ослобађање заборава: Црњански и Тарковски
Јелена Марићевић, У барокном оглед(ал)у: Црњански – Павић
Наталија Лудошки, Младен Лесковац о Милошу Црњанском
Слободан Владушић, Шта ће нам Црњански?

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

One thought on “Књига 492, свеска 1-2, јул-август 2013.

  1. Pingback: Temat Letopisa: Crnjanskovih 120 godina