2.2.2015-6Објављен је мајски број „Летописа Матице српске” (год. 198, књ. 509, св. 5) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Братислава Милановића, Милутина Мићовића, Мухарема Баздуља, Милана Мицића, Живка Николића, Бориса Јовановића Кастела, Александре Ђуричић, Романа Сенчина и Алис Манро. Рубрика „Есеји” доноси текстове Милосава Бабовића о утицају Достојевског на стваралаштво Франца Кафке, Албера Камија и Михаила Лалића, Владимира Д. Папића о Ибзену, Јелинеку и Лебовићу, док Милица Софинкић пише о љубавном песништву Старог Дубровника. Тема рубрике „Сведочанства” су Дан Словенске писмености кроз беседу Александра Петровића, писма Исидоре Секулић које је из рукописа Стојана Вујичића приредила Маријета Вујичић, те фонд руских књига у сенћанској Градској библиотеци којим се позабавила Драгиња Рамадански. Рубрика „Поводи” посвећена је Лази Костићу о којем пишу Томаш Евертовски и Татјана Кличковић, те Игору Мандићу кроз текстове Милисава Савића и Мирка Демића. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Марко Паовица, Владимир Мичић, Маријана Јелисавчић, Михаел Антоловић, Наталија Лудошки, Милица Ћуковић и Гордана Влаховић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.