2.2.2015-6Матица српска је у оквиру рада Рукописног одељења, у Едицији Документ објавила књигу „Преписка Савке Суботић” коју је приредила мср Наташа Катић.

Од уводног текста Ко је Савка Суботић? Или: О преписци Савке Суботић, преко Напомене приређивача, до Именског регистра који ће објединити све најзначајније личности одсечка времена представљеног писмима заступљеним у овом делу, видљива је на само огромна пажња, него и јасна најпозитивнија емоција коју је приређивачица изградила поводом теме свога рада.

Дуг Савки Суботић, који су историчарке и историчари српске књижевности тек почели да заиста враћају у претходне две деценије, овим делом је додатно осенчен, јер из тридесет и три јасно издвојена и детаљно обрађена сегмента коресподенције Савке Суботић можемо да видимо колики је лични углед, част и значај имала особа коју је ранија наша историографија бележела тек као супругу угледног Јована Суботића.

Хронолошки од 1884. до 1913, преписка Савке Суботић посложена је логично и прегледно, уз сачуване све јединствене карактеристике сваког од приређених писама. Посебну вредност овог рада представљају исцрпне, понегде и енциклопедијске разјаснице у фуснотама, којима је приређивачица успела да будућем читалаштву ове књиге учини сналажење у њој једноставним, а пут кроз описане просторе и време лакшим и бржим, те тиме подеснијим и за потенцијална даља и дубља истраживања издвојених детаља и примера понаособ.

Књига има 192 стране, подељена је на целине, разврстане именима учесника у преписци као и прилозима и именским регистром.

Штампање ове књиге омогућили су Град Нови Сад ‒ Градска управа за културу и Покрајински секретаријат за образовање и научноистраживачку делатност.

Comments are closed.