2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за филологију и лингвистику бр. LXIII–2 за 2020. годину. У рубрици „Чланци и расправе“ објављени су радови Радмила Маројевића, Дејана Средојевића, Маје Марковић, Милене Јакић Шимшић, Тијане Весић Павловић, Наташе Киш, Јована Чудомировића, Марије Стефановић, Радославе Трнавац, Душанке Звекић Душановић и Анђеле Васиљевић. У рубрици „Хроника“ објављен је текст Јасмине Грковић – Мејџор, а у рубрици „Критике и прикази“ објављени су текстови Јасмине Грковић – Мејџор, Мирјане Петровић Савић, Жарка Бошњаковића и Марине Јуришић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

 

Comments are closed.