2.2.2015-6Објављен је јулско-августовски двоброј „Летописа Матице српске” (год. 197, књ. 508, св. 1-2) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Милована Данојлића, Ранка Павловића, Рајка Лукача, Андрије Радуловића, Милутина Ж. Павлова, Љубише Ђидића, Соње Атанасијевић, Николе Живановића, Томаса Розенлехера и Стефана Марковског. Рубрика „Есеји” доноси текст Вере Милосављевић о Србистици и Владимира Папића о Стевану Сремцу и Иви Андрићу. Тема рубрике „Сведочанства” су роман „Трг соли” Радослава Братића о којем пише Драгиња Рамадански, писма Меше Селимовића и Александра Тишме које је изабрао и приредио Радован Поповић, те песник Томас Розенлехер о којем пише Стеван Тонтић. Рубрика „Поводи” посвећена је Васку Попи кроз текстове Светлане Шеатовић и Тијане Копривице. Рубрика „Разговор” посвећена је Љиљани Пешикан Љуштановић са којом је разговарала Јелена Калајџија, док стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Марко Паовица, Срђан Орсић, Саша Радојчић, Биљана Мичић, Милан Радоичић, Јелена Марићевић Балаћ, Наташа Гојковић, Александра Чебашек, Илија Бакић и Владимир Перић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња пише о актуелним дешавањима на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.