2.2.2015-6Објављен је зборник радова са дводневног скупа „Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности” одржаног у Матици српској 17. и 18. маја 2019. године. На овом скупу учествовало је више од шездесет научних и културних радника, као и представника стручне и културне јавности из Србије, Црне Горе, Републике Српске, Хрватске и Румуније.

Организациони одбор скупа чинили су: проф. др Драган Станић (председник), дописни члан САНУ Јован Делић, проф. др Слободан Владушић, проф. др Срђан Шљукић и др Драган Хамовић, a секретар скупа била је др Светлана Милашиновић.

Скуп је замишљен као нека врста округлог стола на којем је разматран читав низ питања које отвара појам српског културног простора. Сваки учесник био је потпуно слободан да разматра она питања која сматра важним, а у склопу теме назначене насловом. Намера је била не само да се отворе начелна, теоријска него и сасвим практична питања која са намећу у пољу различитих научних, уметничких и стручних дисциплина. Исто тако није било намере да пажња учесника скупа буде усмерена ка неопходности излагања сасвим нових научних сазнања (она су пожељна, али нису неопходна) него се настојало, пре свега, да се сагледа какво је садашње стање на српском културном простору, како та целина функционише, у каквим су односима делови тог система, а посебно шта би у будућности било потребно да се уради како би та целина и њени делови функционисали што динамичније и што складније.

Резултат скупа је Зборник који кроз три поздравне речи и пет тематских целина (53 текста) уз мноштво илустрација доноси радове који проблем дефинисања појма српског културног простора сагледавају из различитих углова – језичког, социолошког, историјског, књижевног, културолошког, филозофског.

 

Comments are closed.