2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за филологију и лингвистику бр. LXIV–1 за 2021. годину. У рубрици „Чланци и расправе“ своје радове објавили су: Орсат Лигорио, Радмило Маројевић, Нада Арсенијевић, Жарко Бошњаковић, Светлана Ћирковић, Миљана Чопа, Радослава Трнавац, Ана Халас Поповић, Јулија Шапич. У рубрици „Критике и прикази“ објављени су радови Јасмине Грковић-Мејџор, Едите Андрић, Миливоја Алановића, Маријане Ђукић, Татјане Трајковић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.