2.2.2015-6Објављен је Зборник Матице српске за књижевност и језик бр. 69-2/2021. У жељи да се обележи шездесет година интензивног проучавања славеносрпског језика у србистици, Уредништво Зборника Матице српске за књижевност и језик одлучило је да ову свеску посвети славеносрпској епоси и њеним релацијама са књижевним језицима тог времена међу Србима, са књижевношћу, са научном и публицистичком продукцијом, са културно-историјским и друштвено-политичким контекстом и школством. Данас, након шездесет година интензивнијег проучавања овог књижевног језика, слика се у великој мери изменила и ова свеска Зборника представља врсту синтетичког осврта на славеносрпску епоху како би се она још једном сагледала из различитих аспеката: књижевнојезичког, књижевноисторијског, историјског. Овај број су приредили: проф. др Ана Кречмер, проф. др Исидора Бјелаковић и проф. др Александар Милановић.

У овој свесци своје радове објавили су: др Ана Кречмер, др Ирена Цветковић Теофиловић, др Јелена Стошић, др Александар Милановић, др Ана Мацановић, др Исидора Бјелаковић, др Милена Зорић, др Душан Иванић, др Драгана Грбић, др Персида Лазаревић ди Ђакомо, др Радослав Ераковић, др Моника Фин, др Ненад Нинковић, др Горан Весин, др Радомир Поповић и Александра Гагић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.