2.2.2015-6Из штампе је изашао „Зборник Матице српске за славистику“, св. 103 за 2023. годину. У овом броју објављено је 33 текста у рубрикама „Студије и расправе“, „In vino veritas“, „Прилози и грађа“, „Прикази“ и „Хроника“. Сарадници у овој свесци „Зборника Матице српске за славистику“ су др Александра Баженова-Сорокина, др Жива Бенчић, др Роман Бобрик, др Јасмина Војводић, мср Петра Грабенац, др Драгана Ђурић, Симка Ђурић, др Милан Ивановић, мср Валентина Илић, др Корнелија Ичин, др Вероника Јармак, мср Лана Јекнић, др Сергеј Кибаљник, др Наталија Ковтун, др Оксана Кравченко, др Јелена Кусовац, др Маја Кучерска, др Олег Лекманов, др Данијела Лугарић Вукас, мср Глеб Маматов, др Јелена Марићевић Балаћ, мср Нада Милићевић, др Наталија Михаљенко, мср Олга Нечајева, др Ивана Перушко, др Блаж Подлесник, др Николај Посељагин, др Олга Савеска, др Зејнаб Садеги Сахлабад, др Михаил Свердлов, др Катажина Сиска, др Борис Соколов, др Јелена Соњина, академик Јосип Ужаревић, др Павел Успенски, др Андреј Устинов, др Светлана Фокина, др Дмитриј Харитонов, мср Јелизавета Хереш, др Александра Чабан, др Феликс Штејнбук.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.