2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за славистику, св. 101 за 2022. годину. У овом броју објављено је 25 текстова у рубрикама „Студије и расправе“, „Прилози и грађа“, „Прикази“ и „In memoriam“. Сарадници у 101. свесци Зборника су др Галина Бабак, др Михаил Васкопф, др Фирдаус Вагапова, др Корнелија Ичин, др Јевгениј Јаблоков, мср Наташа Кесеровић, мср Валентина Кудрјавцева, мср Глеб Маматов, др Јелена Марићевић Балаћ, др Никола Миљковић, др Вера Полишчук, др Валериј Отјаковски, академик Љубинко Раденковић, др Лилија Сирота, др Борис Соколов, др Олга Соколова, Наталија Стрјук, др Зифа Темиргазина, Индира Тухватулина, др Андреј Устинов, мср Нина Халупа, др Нам Хе Хун, мср Богдан Цимбал, др Зузана Чижикова и др Василиса Шљивар.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.