2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за филологију и лингвистику бр. LXV-1 за 2022. годину. У рубрици „Чланци и расправе“ објављени су радови Иване Лазић-Коњик, Слободана Новокмета, Наде Арсенијевић, Сање Кример-Габоровић, Иване Јаковљев, Драгане Радовановић, Јоване Николић, Драгане Станковић, Биљане Мишић Илић, Јелене Ковачевић, Тијане Ашић и Марије Симовић. У рубрици „Хроника“ објављени су текстови Рајне Драгићевић, Јасне Влајић-Поповић и Јасмине Грковић-Мејџор, док су за рубрику „Критике и прикази“ писали Наташа Драгин, Марина Курешевић, Нада Арсенијевић, Марина Шафер и Мила Драгић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.