Oдштампан је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику бр. 64/2021, обима 13,5 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за сценске уметности и музику који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај свеске бр. 64 чине: студије, чланци, расправе (7 радова); сећања, грађа, прилози (1 рад); прикази (4 рада), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар, Упутство за ауторе и списак рецензената.

На самом почетку броја, објављен је чланак др Данице Петровић посвећен сећању на много поштованог акаемика Димирија Стефановића.

У рубрици СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ своје радове објавили су: Марина М. Миливојевић Мађарев, Софија М. Кошничар, Светозар Ђ. Поштић, Александар Б. Давић, Диана М. Поповић, Слађана Д. Митић и Нице Ј. Фрациле. У рубрици СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ објавиљени су радови Иване Ножоице и Златка М. Грушановића, а у трећој рубрици објављени су ПРИКАЗИ Душана Д. Рњака, Љубице M. Ристовски, Ире Д. Проданов Kрајишник и Јулијане С. Баштић.

Електронско издање Зборника налази се овде.

Comments are closed.