2.2.2015-6У оквиру Косовскометохијског одбора Матице српске објављена је књига Милене Гостовић, „Косовски вилајет 1879–1900. Годишњи извештаји (Салнаме)”. Уредник издања је проф. др Валентина Питулић. Рецензенти књиге су: проф. др Милош Јагодић, доц. др Мирослав Павловић, доц. др Урош Шешум и др Александра Новаков. Лектуру и коректуру урадила је Александра Николић а именски и географски регистар сачинио је Владимир М. Николић. Резиме књиге преведен је на енглески (Љиљана Тубић), руски (Верица Шево) и немачки језик (Борка Галавић). Публиковање ове књиге омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Књига Милене Гостовић обрађује период османске владавине над провинцијом Косовски вилајет, како је био њен службени назив, са акцентом на једну специфичну врсту османских извора ̶ салнаме, односно годишње извештаје за читаву провинцију. У досадашњој историографској пракси, ова врста извора је била позната, с тим да је једна салнама научно обрађена и публикована на турском језику, док су подаци о становништву, највише навођени у албанској историографији, често тенденциозни и селективни. Систематско проучавање салнама намеће се као императив бољег разумевања османске управе и научног приступа овој врсти историјских извора. Потребно је нагласити да салнаме, као крајње бирократизована форма извештаја, захтевају нијансирани и крајње критички приступ, али су један од најважнијих извора за целокупан живот у Косовском вилајету пред крај османске управе. Систематско проучавање простора Косова и Метохије, публиковањем наведене монографије добило је још један значајан сегмент, увид у османску архивску грађу која је посебно важна за одређење питања граница и подељености простора, организације просветног, верског, економског живота, али оно што је најважније и најосетљивије јесу подаци о верској и националној структури становништва.

Монографија Милене Гостовић представља изузетан историографски допринос студија историје Косова и Метохије у једном од најосетљивијих историјских тренутака. Научни и стручни приступ, изузетно познавање османских извора, презентовање научној јавности до сада непознатих или мало познатих архивских материјала даје велику вредност овој књизи.
Милена Гостовић, рођена је у Бечеју, где је завршила основну школу и гимназију. Основне и мастер студије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за историју. Говори енглески, турски и немачки језик. Живи у Бечеју.

Comments are closed.